Møn Maskinbyg A/S har gennem årene opbygget en meget stor erfaring med automatiske løsninger.

Gennem dette arbejde har virksomheden opbygget et stort netværk af underleverandører og samarbejdspartnere, samt et godt og tæt samarbejde med vores kunder.

Vi har en flexibel stab af medarbejdere, det betyder at Møn Maskinbyg i højere grad kan tilbyde optimering og servicering af eksisternde anlæg både mekanisk og elektrisk.

Lars Bendsen - Ingeniør med stor erfaring inde for produktion samt optimering af processer.

Vi har nu ialt 14 mand som stiller sig til rådighed for at hjælpe jeres virksomhed med optimering.

Ring eller mail til Lars Bendsen for komme i dialog om evt. optimering af jeres produktion.

lb@maskinbyg-moen.dk / +45 24 76 13 86.