OM PERSONDATA (GDPR)

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder hos MØN MASKINBYG A/S Cvr nr. 11155049
Når du handler med MØN MASKINBYG A/S accepterer du denne privatlivspolitik.

Indhold
1.0 Generelt
2.0 Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
3.0 Kontakt

1.0 Generelt
Når du handler med MØN MASKINBYG A/S indsamles der personoplysninger om dig.

Retningslinjerne for behandling af disse er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, med virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2.0 Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?
MØN MASKINBYG A/S beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du handler med MØN MASKINBYG A/S. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med vor samhandel, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe dit engagement hos MØN MASKINBYG A/S består.

Når du handler med MØN MASKINBYG A/S, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet og fristen for betalinger er udløbet.

Under det løbende kunde/leverandørforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres. Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende lovgivning blive opbevaret hos MØN MASKINBYG A/S i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis dit engagement med MØN MASKINBYG A/S f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er MØN MASKINBYG A/S efter gældende lovgivning forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med dit engagement hos MØN MASKINBYG A/S, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med MØN MASKINBYG A/S og fremsendelse af faktura. Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at MØN MASKINBYG A/S (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger
Du har som kunde hos MØN MASKINBYG A/S ret til at få MØN MASKINBYG A/S bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til MØN MASKINBYG A/S (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af MØN MASKINBYG A/S uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger
Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af MØN MASKINBYG A/S uden unødig forsinkelse, hvis MØN MASKINBYG A/S ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger. Bemærk venligst, at såfremt MØN MASKINBYG A/S i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i MØN MASKINBYG A/S IT-system. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

3.0 Kontakt
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos MØN MASKINBYG A/S, skal du rette henvendelse på mail mail@maskinbyg-moen.dk  

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig. Hvis du ønsker at klage over MØN MASKINBYG A/S behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Senest revideret: 10.10.2018
Næste revision: Senest oktober 2019