Analyse

Når en kunde henvender sig til Møn Maskinbyg med et ønske om en automatiseringsløsning, er første skridt altid en grundig behovsafdækning.

Vi besøger lokationen hvor maskinen skal installeres, og indsamler oplysninger om sitet, og evt. andre funktioner i produktionslinjen. Dette forarbejde danner grundlag for at vi, i samarbejde med kunden, kan fastsætte krav til- og succeskriterier for løsningen. Herefter udarbejder vi en foreløbig layout-tegning som danner grundlag for tilbud, og en produktionsplan.

 

Udvikling

Efter ordreafgivelse kvitterer vi med en ordrebekræftelse, og så starter konstruktionsfasen. Her foretager vi det sidste design-arbejde, og udarbejder de endelige tegninger til produktionen. Derudover starter arbejdet med at dokumentere maskinen i forhold til gældende regler og standarder.

 

Produktion

I produktionsfasen fremstilles enkeltdele på vort værksted, og specielle dele købes hjem. Herefter samles maskinen på værkstedet, og vi udfører en FAT test (Factory Acceptance Test), som har til formål at sikre at systemets ydeevne er i overensstemmelse med den aftalte indkøbsspecifikation. Denne test godkendes af kunden, og maskinen monteres på kundens lokation.

Ofte vil vores teknikere være tilstede efter af maskinen er installeret, for at være med til at indstille den, så den er klar til produktion.

Herefter udføres SAT test (Site Acceptance Test). Denne test har til formål at sikre, at maskinen fungerer korrekt på kundens lokation. Efter godkendt SAT test, betragter vi opgaven som afsluttet.

Delfakturering for løsningen sker som oftest ved opstart og efter godkendt FAT test og slutfakturering sker ved godkendt SAT test.

 

After sales service

Vi sætter vi en ære i at vores maskiner kører optimalt, og har derfor hurtige svartider på mail og telefon, så eventuelle justeringer og tilpasninger kan blive udført hurtigst muligt. Vores team af dygtige teknikere, er klar til at rykke ud, hvis der er behov for det – indenfor- eller udenfor garantiperioden.