Møn Maskinbyg A/S anno 1988

Møn Maskinbyg A/S blev etableret i 1988 af Jan Bille og Kjeld Christiansen. Begge med en fortid i metalemballageindustrien på Vandværksbakken i Stege. I de første år var fokus derfor rette mod metalemballage med en særlig tilknytning til Metropak A/S, det senere Massily. I 1992 blev pladsen for trang på Vandværksbakken, og virksomheden flyttede til den nuværende adresse: Katedralvej 22 i Stege.

Den positive udvikling i Møn Maskinbyg fortsatte, og der blev fremstillet flere transportanlæg for twist off låg. Det førte bl.a. til, at Jan Bille opfandt en pneumatisk vendeboks, der kan vende og orientere op til 500 metal låg pr minut.

De Stege-baserede virksomheder Karen Wolf, Kelsen og Bisca blev faste kunder. Møn Maskinbyg leverede komplette løsninger til bagerierne – både til forarbejdning af dej og til emballering. For en lokal plast virksomhed udviklede Møn Maskinbyg automatiske løsninger til håndtering og stabling af mange forskellige typer af emballage. I tilknytning hertil udviklede man forskellige løsninger med robotudstyr til In – mold labeling, udtagning og stabling.

 

Med Ny teknologi kom nye muligheder

Møn Maskinbyg var på forkant med den teknologiske udvikling, og indførte AUTOCAD i 1996 og AutoDesk Inventor allerede i 2002.
Den første CNC bearbejdningsmaskine kom til i 2002, hvilket åbnede muligheder for at lave mere teknisk avancerede- og økonomiske effektive løsninger.

Op gennem årerne påtog Møn Maskinbyg sig flere og flere avancerer opgaver indenfor håndtering, bearbejdning og transport af plastemballage, metalemballage og sprøjtestøbe emner. Det krævede mere avancerede 3-D konstruktionsløsninger, og flere CNC bearbejdningscentre kom til. I 2012 kom det første drejecenter.

 

Generationsskifte og nye tider

Direktør i Møn Maskinbyg Knud G. Hansen blev ansat i virksomheden i 2004, som første del af et generationsskifte, og i 2011 overtager han virksomheden, og er i dag eneejer af Møn Maskinbyg.

Det tætte samarbejde med flere store kunder bragte Møn Maskinbyg ud i verden med leveringer af avancerede maskiner til virksomheder i Syd Korea, USA, England, Sverige og Tyskland.

Flere brancher kom til, og i 2012 blev det første anlæg til håndtering af ”Langæg” leveret. Det var et spændende projekt, som har givet stor erfaring med udstyr der kan tåle ekstrem rengøring, og bl.a. på den baggrund kom maskiner fremstillet til ekstreme miljøer til at udgøre en væsentlig del at porteføljen hos Møn Maskinbyg. Herunder maskiner til skæring og håndtering af dej i produktion af ”bake off” produkter i industribagerier.

Optimering af kundernes eksisterende produktionsapparat blev et naturligt indsatsområde for Møn Maskinbyg. For nogle kunder forbedres ydeevnen for produktionsmaskinerne med mere end 50%.

Møn Maskinbyg beskæftiger i dag 12 medarbejdere, der hver på deres område er højt kvalificerede, og som tilsammen bidrager til at skabe innovative og effektive løsninger for vores kunder.