Danæg Products A/S blev stiftet i 1991, og hører under moderselskabet Danæg amba. Virksomheden beskæftiger i dag 68 medarbejdere.

Siden 1962 har Danæg Products fremstillet flydende, pasteuriserede æg, og løbende udviklet nye kompetencer og produkter. Det gør at virksomheden i dag er højt specialiseret i forarbejdede ægprodukter.

Idag leverer Danæg Products et bredt sortiment af produkter til catering-industrien, herunder kogte pillede æg, pandekager, omeletter og ikke mindst ”langæg”. Danægs egen opfindelse ”langægget” fra 1973, er stadig er en stor salgssucces, og virksomheden sidder i dag på mere end 90 pct. af det globale marked.

 
DANÆGS UDFORDRING

Danæg Products ønskede at effektivisere deres produktion af langæg, ved at optimere processerne i produktionslinjen fra kogemaskine til multivac pakkemaskine.

Der var mange manuelle processer i produktionslinjen. Bl.a. kom langæggene fra 8 kogemaskiner til 4 stationer hvor enderne blev skåret af. Den efterfølgende kontrolfunktion indebar også manuel håndtering til 4 multivac maskiner.

CASE: Danæg Products - langæg
Diagram før procesoptimering

 

 

 
VORES LØSNING

I samarbejde med Danæg Products, udviklede Møn Maskinbyg en plan for procesoptimering af langæg produktionslinjen. Et vigtigt fokusområde var naturligvis hygiejne og rengøringsvenlighed.

De 4 stationer hvor enderne blev skåret af langæggene, blev erstattet af én maskine som modtager æggene fra alle 8 kogemaskiner, skærer enderne af æggene, og leverer dem videre til kontrolfunktion. Derudover blev kontrolfunktionen, samt den efterfølgende opmarch og levering af produkterne til multivac pakkemaskinen, automatiseret. I denne funktion blev der indbygget en æggedeler, som kan slås til og fra efter behov.

Møn Maskinbyg har samarbejdet med Danæg Products siden 2012, og udviklet en lang række forskellige løsninger til virksomhedens produktionslinjer.

CASE: Danæg Products - langæg
Diagram efter procesoptimering
 
Testimonial

“Vi har igennem en del år haft et rigtig godt samarbejde med Møn Maskinbyg, hvor de har løst opgaver til optimering af vores produktion. 

I mange af vores processer, findes der ikke standardløsninger, hvorfor vi har brug for en samarbejdspartner, som kan løse sådanne opgaver. Derfor var det helt naturligt at kontakte Møn Maskinbyg, i forbindelse med, at vi ville optimere produktionen af vores Langægslinje. Opgaven var at få et bedre flow i afdelingen, samtidig med at vi ville reducere spildet i processen. 

Vi har nu fået en Langægsafdeling, hvor vores produktionsomkostninger er reduceret, så vores investering er betalt tilbage indenfor få år”.

Niels Hermansen
Projektchef
Danæg Products A/S